Upptäck stadens nyaste mötesplats – Studenternas

Nu börjar ett nytt kapitel för Studenternas. Platsen är densamma. Namnet är detsamma. Men innehållet har förändrats. Förutom en ny fotbollsarena för 10 000 åskådare finns här en helt ny mötesplats i centrala Uppsala.

Studenternas ligger intill Stadsträdgården på gångavstånd från Uppsala resecentrum. Ett unikt läge – centralt i en växande storstad och samtidigt mitt i ett vackert parkområde. Oftast brukar arenor bara ha en av dessa komponenter.

I slutet av 1800-talet föddes den moderna idrotten. En rad idrottsföreningar bildades i Uppsala och vid sekelskiftet behövde man därför en ordentlig idrottsplats. Studenternas anlades 1909 – på samma plats som det ligger än idag. Trots namnet var platsen redan från början öppen för hela stadens befolkning och det gjorde att idrotten växte i Uppsala.

När Studenternas anlades var området sedan länge ett kärt utflyktsmål för Uppsalaborna under sommarhalvåret. Restaurangen Flustret grundades redan 1842 och det som kom att bli Stadsträdgården anlades 1862 av Uppsala trädgårdssällskap.

Hösten 2015 fick Uppsala arenor och fastigheter uppdraget att utforma det nya arenaområdet på Studenternas i Uppsala. Bygget av den nya fotbollsarenan startade 2017 och slutfördes 2020, hela området står klart under 2021. Den nya huvudarenan har anpassats för fotboll på konstgräs och spelytan är 105x68m (planyta 120×80 meter). Arenan har en åskådarkapacitet på ca 8 400–10 495 platser och är sluten i hörnen för att ge bästa möjliga publikupplevelse. Den tidigare arenan rymde ca 6 000 åskådare.

Arenan byggdes i etapper och den tidigare publikkapaciteten behölls under byggtiden för att möjliggöra seriespel i Allsvenskan parallellt med bygget. Arenan kommer inte bara att användas för match och träning utan kommer även vara öppen för evenemang, som t.ex. konserter.

När Studenternas byggdes 1909 låg det utanför staden, i ett helt obebyggt område. Idag ligger det mitt i växande Uppsala, granne med Nordens äldsta universitet och ett av Sveriges största sjukhus. På båda sidor om ån växer staden med tusentals bostäder. En vanlig vardag passerar fler personer förbi Studenternas än vad som bor i en genomsnittlig svensk kommun.

Uppsalas centrala parkområde ska bli ännu bättre – hela vägen från Flustret i norr till Kungsängsbron i söder. Området ska bli ett sammanhängande idrotts-, rekreations- och parkstråk – stadens största vardagsrum och Uppsalabornas avkoppling.

Över hundra år senare är nu Studenternas så mycket mer än en fotbollsarena. Uppsalas nyaste mötesplats med brasserie, gym, konferens, kontor och helt nya torgytor. Besökare lockas hit av maten, mötena, kulturen, upplevelserna, parken, ån och idrotten – varje dag

Läs mer om Studenternas Arena

Läs mer om Mötesplatsen Studenternas